Poslanici Skupštine Srbije započeli su šestu sednicu vanrednog zasedanja na kojoj će danas objedinjeno razmatrati Predlog zakona o studentskom organizovanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.


Oko 250 000 studenata u Srbiji dosada su bili deo jednog neujednačenog sistema organizovanja što je činilo neke studente povlasćenijim u odnosu na druge, prema univerzitetu ili fakulteteu koji studiraju. To je stvaralo ogromnu razliku koja može imati elemente diskriminacije.


Upravo ovim zakonom se uređuje institucionalni okvir za studentsko organizovanje na samostalnim visokoškolskim ustanovama i visokoškolskim ustanovama, odnosno položaj, delatnost, nadležnost, organizacija, kao i okvir za ostvarivanje zajedničkih interesa studenata na nacionalnom nivou kroz rad studentskih konferencija i nacionalne studentske organizacije.


Narodni poslanik SDP-a Dr Muamer Bačevac je istakao da većina zemalja u regionu već ima ovakav zakon i da studenti na njega čekaju unazad dve decenije. On je istakao da je primena ovog zakona omogućava da studentske organizacije imaju optimalnu legitimnost i reprezantivnost što je glavni uslov za članstvo u ESU-Evropskoj studentskoj uniji.


Bačevac je podsetio da studentske organizacije nisu samo Studentski parlamenti kao I Studentske konferencije već i studentska glasila i mediji, studenske kulturne zajednice kao i studenska sportska društva itd.


On je podsetio da na ovim prostorima postoji tradicija kvalitetnih studentskih organizacija podsetivši da je Kiš bio glavni urednik studentskog časopisa “Vidici” u kojem su stasavali brojni pisci između ostalog i Pekić.

“Mi u SDP smatramo da su studenti najprogresivniji dio našeg društva i da će ovaj moderan zakon na najcelishodniji način unaprediti studentski život i biti rasadnik naprednih i progresivnih mladih ljudi. Grad Novi Pazar je studentski centar regiona i unazad nekoliko godina stipendira najbolje. Osim stipendija, Grad  nagrađuje učenike i njihove mentore koji su na republičkim takmičenjima osvojili neko od prva tri mesta. Nagrađujemo i učenike generacija osnovnih i srednjih škola, a od prošle godine nagrađujemo profesore i učitelje koji rade u ootežanim uslovima u izdvojenim, seoskim odeljenjima” rekao je Bačevac.

preuzeo: GG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here