Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Hazreti Omer, radijallahu anhu, govorio je: ”Nakon islama, čovjek ne može imati bolju blagodat od dobrog prijatelja. Ako neko od vas nađe dobrog prijatelja vjernika, neka ga se drži.” 

Imam Šafija, rekao je: “Ako imaš prijatelja koji ti pomaže u pokornosti Allahu, dobro čuvaj to prijateljstvo, jer je teško naći iskrenog prijatelja a lahko ga je izgubiti.”

Prenosi se da je Hasan el-Basri rekao: ”Naša braća muslimani su nam draži od naših porodica, jer nas naše porodice podsjećaju na dunjaluk, a naša iskrena braća nas podsjećaju na Ahiret, i jedno od njihovih svojstava je darežljivost.” 

Savjetujući svoga sina, mudri Lukman mu je rekao: ”Sinčiću, prvo što ćeš steći nakon vjere u jednog Boga, Allaha, dželle šanuhu, neka bude iskren prijatelj. Jer je dobar prijatelj poput stabla voćke; ako sjedneš u njegovu hladovinu, zaštitit će te od vreline sunca, ako uzmeš od njegovih plodova, nahranit će te, i ako ti ne bude koristio, sigurno ti neće naštetiti.” 

Spominje se da se imam Ahmed ibn Hanbel jedanput razbolio i zbog bolesti je bio vezan za postelju. Posjetio ga je njegov prijatelj imam Šafija i kada ga je ugledao teško bolesnog, rastužio se i od tuge se i on razbolio. Nakon što je imam Ahmed ibn Hanbel saznao za to, otišao je posjetiti svog bolesnog prijatelja. Kad ga je imam Šafija ugledao na vratima, silno se obradovao i svoju radost izrazio je u stihovima: 

Prijatelj mi se razbolio, pa sam ga posjetio,

Vidjevši ga, od tuge sam se i sâm razbolio. 

Prijatelj je ozdravio, pa me je posjetio,

Kad sam ga ugledao, i ja sam ozdravio. 

Tumačeći ajet: ”A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu – a kapije njegove već širom otvorene –  čuvari njegovi će im reći: ‘Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!’” (Ez-Zumer, 73.), imam Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Allah odbija da vjernici uđu u Džennet pojedinačno, pa će prijatelji zajedno ući u Džennet.” 

Allaha molimo da nam na dunjaluku podari iskrene prijatelje među braćom muslimanima, koje ćemo voljeti i pomagati u ime Allaha i koji će nas voljeti i pomagati u ime Allaha,  i koje ćemo na Sudnjem danu uzeti za ruke i zajedno sa njima ući u Džennet. Amin! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here