Mještani MZ Trpezi i Vrbica, zbog neodgovornog odnosa “Boj – Commerce” koje se bavi eksploatacijom šume sa područja Turijaka, odlučili su se da blokiraju i zabrane prolaz kamiona sa šumskom građom sve dok vlasnik ne pokaže odgovornost prema lokalnom putnom pravcu koji koriste i mještani.

„Putem dopisa od 25.08.2020.godine smo tražili da nam pismenim putem obrazlože kada će izvršiti sanaciju puta na relaciji Turijak – Agovske bare i Mali vrh – Tikove. Do dana današnjeg nijeste dobili odgovor, niti usmenim niti pisanim putem. Dok nijesu kamioni ove firme počeli sa eskploatacijom, mi smo malim autom mogli da ga koristimo. Nakon njihovih kamiona, ne možemo ni traktorom. Moramo da napomenemo i da istaknemo da je lokalna uprava u saradnji sa Vojskom Crne Gore, prije mjesec dana ovaj putni pravac sanirala i mi  smo bili više nego li prezadovoljni. Već sada uveliko razmišljamo da put blokiramo dok se ne sanira, a nakon toga ćemo da vidimo o daljoj eksploataciji šume ovim putnim pravcem”, istakli su za portal radija mještani MZ Vrbica i Trpezi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here