Radi postizanja vioskog stepena energetske efikasnosti ali i u cilju zaštite životne sredine, nakon realizacije konursa i projekta zamene individualnih ložišta kotlovima na pelet, počinje realizacija projekta ”Sufinansiranje energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe”

Reč je o globalnom projektu energentske sanacije objekata, odnosno porodičnih kuća. Sprovodi ga Ministarstvo energetike u partnerstvu sa lokalnim samoupravama.

Grad Novi Pazar u ovaj projekat ulazi sa sredstvima od 2.5 miliona dinara. Isti iznos uložiće i Ministarstvo energetike.

Građani koji konkurišu i ostvare pravo na subvenciju za ugradnju fotonaponskih ćlija za proizvodnju električne energije, odnosno solarnih panela dobiće subvenciju od 50 odsto.

” Dakle, nešto slično kao i sa projektom zamene ložišta. Ovoga puta proizvodimo eletričnu energiju, tako što će građani moći da proizvode za svoje lične potrebe ali će biti prikačeni i na elektroenergetsku mrežu, uz projekat i odobrenje Elektroprivrede Srbije, pa će moći i da prodaju višak, odnosno onu električnu energiju koju nisu potrošili za svoje potrebe, a za to će dobijati naknadu” objašnjava koordinator projekta Faruk Suljević.

Pred građane koji odluče da konkurišu za sredstva u ovom projektu biće postavljeni upitnici na koje će morati da odgovore, ali i određeni uslovi. Rešeni imovinsko pravni odnosi, vlansištvo nad objektom i plaćeni porezi samo su neki od njih.

Uslovi i limiti odnosiće se i na sam iznos dodeljenih bespovratnih sredstava.

”Ovoga puta će biti ograničena snaga fotnaponskih ćelija koji građani mogu da isntaliraju, upravo zbog toga da bi što više građana moglo da dobiej sredstva iovoga puta je ograničeno do šest kilovata snage električnih panela će moći na svom krovu da ugrade uz sufinansiranje. Oni koji raspolažu sopstvenim sredstvima mogu da ugrade i mnogo više, ali će se sufinansirati do šest kilovata ovog puta” kazao je Sulejvić.

S obzirom da je maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednom kilovatu 70.000 dinara, to znači da će po domaćinstvu biti dodeljeno maksimalnih 420.000.

O validnosti prijava i u ovom slučaju odlučivaćekomisija koju će formirati Gradsko veće.

”Komisija će ovoga puta birati i firme koje mogu da ugrađuju solarne panele s obzirom da je sam način ugradnje prilično kompleksan i taj posao može niti poveren isključivo licenciranim firmama koje su profesionalno angažovane na ovim poslovima. Dakle, naša komisija će utvrđivati ko su privredni subjekti koji mogu da vrše ugradnju ali i ko su građani koji će moći da koriste sredstva Ministarstva i Grada Novog pazara” objašnjava Suljević

Dugoročno, ideja je smanjenje zavisnosti od fosilnih energenata i individualna proizvodnja struje.

O svim detaljnim informacijama nakon raspisivanja konkursa građani će moći da se informišu u sredstvima javnog informisanja, te na zvaničnoj internet prezentaciji grada.

Senada Kalić

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here