Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Kada govore o nadnaravnosti Kur’ana, komentatori Kur’ana (mufesiri), pored zakonodavne, naučne i historijske, spominju i jezičku nadnaravnost Kur’ana. Ovom prilikom spomenut ćemo zadivljujući primjer jezičke nadnaravnosti i nedostižnog kur’anskog izraza koji su islamski učenjaci spomenuli u svojim djelima.

Naime, u suri En-Neml, jedna riječ spomenuta je pet puta (skoro u nizu), i svaki put sa različitim značenjem. To je riječ ”nenzur” ( نَنظُرْ) – koja dolazi od glagola nezare (vidjeti, posmatrati, gledati), a u nastavku donosimo ajete u kojima je ta riječ spomenuta, kao i različita značenja te riječi, shodno kontekstu u kojem je upotrijebljena.   

1. “Vidjet ćemo” (senenzur) – reče Sulejman – “da li govoriš istinu ili ne.” (En-Neml, 27.)

Ovdje izraz ”senenzuru” (سَنَنظُرُ ) dolazi u značenju: uvjeriti ili ubijediti, tj.: ”uvjerit ćemo se da li govoriš istinu ili lažeš”.

2. ”Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj (fenzur) šta će jedni drugima reći!” (En-Neml, 28.)

U ovom ajetu, izvedenica od glagola nezare, ”fenzur””pogledaj”, zapravo dolazi u značenju: ”poslušaj šta će oni reći nakon što im pismo bude isporučeno”.

3.  “Mi smo vrlo jaki i hrabri” – rekoše oni – “a ti se pitaš! Pa, gledaj (fenzuri) šta ćeš narediti!” (En-Neml, 33.)

Ovdje riječ ”fenzuri” (فَانظُرِي) – ”pogledaj”, dolazi u značenju ”promotri”, tj.: ”dobro promotri i razmisli kakvu ćeš naredbu izdati nakon ovog pisma”.

4. ”Poslat ću im jedan dar i vidjet ću (fenaziretun) sa čime će se izaslanici vratiti.” (En-Neml, 35.)

U ovom ajetu riječ ”fenaziretun” (فَنَاظِرَةٌ ) – ”vidjet ću”, dolazi u značenju ”munteziretun” (منتظرة) – ”sačekati”, tj. ”sačekat ću da vidim sa čime će se izaslanici vratiti.”

5. ”Promijenite izgled njezina prijestolja da vidimo (nenzur) hoće li ga ili neće prepoznati!” (En-Neml, 41.)

Ovdje riječ ”nenzur””da vidimo”, dolazi u značenju ”da saznamo” hoće li Belkisa prepoznati svoje prijestolje ili neće.

Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah, Koji je Svom posljednjem poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, objavio Svoju posljednju objavu, Kur’an, kao milost, uputu i opomenu svim ljudima do Sudnjega dana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here